اخبار

اهالی قریۀ سلجوق اوبه شهر شبرغان از انرژی برق مستفید شدند

 شبرغان/ 22جدی/ باختر

باشند گان قریه سلجوق اوبه شهر شبرغان مرکز جوزجان از انرژی برق مستفید شدند.

عبدالجلیل راسخ، رییس شرکت برق جوزجان به خبرنگار آژانس باخترگفت: شرکت برق جوزجان به ادامۀ تطبیق پروژه های توسعه یی انرژی برق، این بار یک پایه ترانسفارمر 25 کیلوولت امپیر را در قریۀ سلجوق اوبه شهر شبرغان به بهره برداری سپرد.

به گفتۀ وی، با نصب این ترانسفارمر انرژی برق  سی خانواده های قریۀ یادشده فراهم شد. عبدالغفار باشندۀ قریه سلجوق اوبه به آژانس باخترگفت: با تامین انرژی برق در کنار این که مردم محل به سهولت های خوبی دست می یابند، صنعت قالین بافی در قریه آنان، نیز رشد می کند.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا