اخبارصحت

اهدای ده ها موترسایکل به ناظران صحی وواکسیناتوران درتخار

شهرتالقان 23 میزان باختر

برای ده ها ناظر صحی وواکسیناتور در تخار، موترسایکل اهدا شد.

داکترعبدالقهاراحمدی رییس صحت عامه ی تخاربه آژانس باخترگفت که دراین دور ، صندوق حمایت ازکودکان سازمان ملل برای چهل وهفت ناظرصحی وواکسیناتور موترسایکل کمک کرد.

اوگفت ، دردسترس بودن وسایط نقلیه، روند عرضه ی خدمات صحی درتخاررا بهبود می بخشد.

صندوق حمایت ازکودکان، مصارف تیل و روغنیات این موترسایکل ها را نیز می پردازد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا