سیاستاخبارTOPتبصره و مرور بر مطبوعات

ایده منزوی کردن افغانستان٬ ایده مناسب نیست٬ فرایند آن برای منطقه خوب نخواهد بود

 

تبصره: کابل، ۵  میزان،  باختر

تربیون سازمان ملل باید  وسیله برای همکاری و همگرایی بین المللی باشد نه آن که وسیله برای تبلیغ خود و منزوی کردن دیگران بکار رود.

 مبصر آژانس باختر مینگارد؛ شماری از کشورها بشمول دو کشور همسایه افغانستان٬ هفتاد و پنمجین مجمع عمومی سازمان ملل را فرصتی به خاطر منزوی کردن امارت اسلامی بکار بردند و خود را تبلیغ کردند. آنها با دید و تعبیر که خود دارند مدعی شدند که گویا افغانستان  به مکان عملیاتی گروه هراس افگن مبدل شده است٬ جنگجویان خارجی برای بی ثباتی کشور های دیگر به افغانستان منتقل شده اند٬ از آینده مبهم سیاسی در این کشور ابراز نگرانی کردند و گفته های دیگر که  در تضاد کامل با واقعیت جاری در افغانستان است.

از دید مردم افغانستان ومردم واقعبین در اطراف این کشور٬ چنین گفته ها مبالغه بیش نیست٬ این کشور ها و حلقات٬ زمانیکه به نشست مهم جهانی میروند٬ فرصت طلبی میکنند٬ اتهام وارد میکنند و تلاش میورزند که توجه دیگران را بخود جلب کنند و ذهنیت های را به جای بکشانند که با واقعیت ها در افغانستان همخوانی ندارد.

بیشتر کشور های دست به چنین کار میزنند که درگیر مشکلات اقتصادی اند و یا هم با نارضیتیهای داخلی مواجه اند٬ توان مدیریت اوضاع در کشور های شان را ندارند٬ در مقابله با ناهنجاری های ناشی از حوادث طبیعی ناکام اند٬ در حالی که خود از کاهش منابع مالی جهان نگران اند از کاهش توجه جامعه جهانی نسبت به افغانستان هشدار میدهند٬ در نهایت  برای کسب امتیازات مالی از جامعه جهانی٬ افغانستان را زشت و ناهنجار معرفی میکنند.

در حالی که رهبری جدید در افغانستان این گونه نگرانی ها را رد میکند و گفته های زیادی دارد که میشود آن را در  نشست های جهانی نظیر مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کند٬ مگر حلقه های مغرض به بهانه های ناموجه مانع حضور نمایندگان امارت اسلامی در چنین نشست ها میشوند و نمیگذارند که نظام جدید به کرسی افغانستان سازمان ملل دست پیدا کند.

اگر کشورهای که نگران افغانستان و یا هم نگران آینده مبهم این کشور اند لطف کرده به جای تبلیغات بی مورد در برابر مردم افغانستان و جا زدن خود به یک کشور در حالی قربانی٬ بهتر است٬ در هدفمند گفتگو با امارت اسلامی را باز کنند اگر ایراد و یا مشکلی است به گونه یی مستند ارائه دهند تا در همکاری وهماهنگی با هم به آن پرداخته شود.

افغانستان در سایه نظام جدید٬ دارای یک نظام اصولی و قانونمند است و در یک چوکات سیاسی هدفمند به پیش میرود و در یک مسیر درست قرار دارد که ارزش های یک نظام را معرفی میکند در حالی که ایده منزوی کردن افغانستان یک ایده مناسب نیست که فرایند آن برای منطقه خوب نخواهد بود. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا