اخبارجامعه

بازارگرم انغوزه درسمنگان ورجوع روز افزون دهقانان به تولید آن

 

شهرایبک، 21 عقرب، باختر

بهای هنگ یا انغوزه در سمنگان بیش از دو برابرافزایش یافته است.

این امر، باعث شده تا دهقانان بیشتر ازپیش به تولید آن ، اقدام کنند.

 مسوولان اداره زراعت سمنگان می گویند که بهای هنگ یا انغوزه ، در مقایسه به سال پار، بیش از دو برابرافزایش یافته است واین امر باعث شده است تا دهقانان بیشتر به کشت آن بپردازند.

هنگ یا انغوزه ، یک گیاه طبی است. از ریشه آن یک نوع شیره سفید رنگ مایل به سرخی ، به دست می آید که این شیره بوی تند و طعم لذیذ داشته و از قدیم الایام در طبابت بخاطر ساختن انوع دارو،‌ خوش مزه ساختن انواع غذاها ‌و درمزارع و کشت زارها به خاطر از بین بردن حشرات ضد نباتات استفاده می شود.

محمود صدیقی آمرمنابع طبیعی وجنگلات ریاست زراعت ومالداری سمنگان به آژانس باختر گفت “درحال حاضرهنگ درسمنگان به دو شکل کشت می شود که تعدادی از دهقانان، تخم هنگ را کشت می کنند وتعدادی هم ، نهال آن را غرس می کنند.”

او گفت سال گذشته قیمت یک کیلوگرام تخم هنگ در بازار ایبک ازیک هزارتا 12 هزار افغانی ونرخ یک اصله نهالی آن از4 افغانی تا10 افغانی نظر به نوعیت آن به فروش می رسید، درحالی که این بها در سال جاری تا دو برابر افزایش یافته است.

همین اکنون یک کیلو گرام تخم هنگ تاجکی در بازار شهر ایبک از10 هزار تا 30 هزار افغانی،  تخم هنگ وطنی 11 الی 18 هزار وتخم هنگ قزاقستانی 5 الی 10هزار افغانی به فروش می رسد ؛ در حالیکه در سال گذشته قیمت آن از یک هزار تا 12 هزار افغانی بود.

به اساس آمارهای رسمی، امسال درسطح سمنگان، دربیست تا سی هزار هکتارزمین للمی وآبی هنگ کشت شده است.

اگرکشت هنگ در زمین آبی به صورت فنی پرورش یابد، در مدت 2 تا 3 سال و در زمین های للمی، 4 تا 6 سال ، حاصل می دهد.

در زمین های آبی در یک هکتار زمین تا 50 هزار بته هنگ ودر زمین های للمی، در یک هکتار 30 هزار بته هنگ را کشت وپرورش می دهند.

بررسی های فنی کارشناسان بخش زراعت نشان می دهد که آب، هوا و خاک سمنگان برای تولید هنگ مساعد است.

آمرمنابع طبیعی وجنگلات ریاست زراعت سمنگان همچنان گفت” دهقانان، درسمنگان، در پرورش هنگ، مهارت خاصی پیدا کرده اند و در طی چند سال اخیر دراهمیت اقتصادی آن پی برده و روزتا روز بیشتر به کشت وتولید هنگ می پردازند.

درحال حاضر، تقاضای تخم هنگ ونهالی آن نسبت به سال های قبل درسمنگان ودر کل در افغانستان،چند برابر شده است.

حاجی روزی 56 ساله ، دکان داردر شهر ایبک مرکز سمنگان که در فروش تخم ونهالی هنگ پیش قدم است ، گفت” من در  ماه روان  بیش از سه صد تن تخم هنگ و صدها هزار اصله نهال هنگ‌را به دهقانان رسانیده ام.”

اوگفت” تخم هنگ توسط تعدادی از تاجران، از تاجکستان وارد می شود. 4 سال قبل یک کیلو تخم هنگ 800 افغانی وسال قبل الی 12 هزارافغانی به فروش می رسید ، اما حالا،  تقاضا در بازار بیشتر شده  و یک کیلو تخم هنگ تاجکی تا 30 هزار افغانی به فروش می رسد.

محمد قاری رشاد 25 ساله، دهقان درروستای لرغان شهرایبک سمنگان گفت” من دو جریب زمین آبی را آماده کردیم به خاطر هنگ کاریدن ، اینه بی بنین نهالی هنگ را می شانیم  هر بته هنگ اگر از 20 گرام الی 30 گرام شیره حاصل بته، که خوب حاصل می دهد واقتصاد ما بلند میرود.”

رییس رحمت الله دهقان درروستای گل قشلاق شهرایبک گفت‌ “من 20 کیلو گرام تخم تاجکی را فی کیلو گرام 22 هزارافغانی خریده به زمین للمه کشت کردم اگر باران زیاد بارید حاصل خوب بدست می آورم. “

 این نبات ، درواقع به شکل طبیعی در زمین های للمه و کوه ها می روید و در طی پنج دهه اخیر شیره ی آن ، یکی از اقلام مهم تجارتی افغانستان بود؛ به همین دلیل، این نبات بی رحمانه ازسوی شماری شهروندان قطع می شود؛ اقدامی که نسل این نبات مفیده را رو به انقراض قرارداده است. سهیل/ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا