اخبارامنیت

بازداشت دو آدم ربا در هلمند

لشکرگاه، 6 سنبله، باختر
دوتن درهلمند به اتهام آدم ربایی بازداشت شدند.
این افراد ناوقت دیروز هنگام ربودن مردی، از مربوطات ولسوالی نهرسراج شناسایی وبازداشت شدند.
یک منبع پولیس هلمند به آژانس باخترگفت که این افراد را درعملیات ویژه یی بازداشت کرده اند.
بازداشت شدگان درنخستین تحقیقات به چندین مورد آدم ربایی درهلمند اعتراف کرده اند.
طبق یک خبردیگر، ده تن درهلمند به اتهام دزدی وراهزنی بازداشت شدند.
این افراد درجریان یک هفتۀ پسین از شهر وشماری از ولسوالی ها هنگام بازرسی پولیس و نیز درعملیات ها شناسایی وبازداشت شدند.
پولیس هلمند می گوید که این افراد متهم به دزدی و راهزنی اند.
ازنزد این افراد، اموال واجناس دزدی شده و جنگ افزار به دست آمده است.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا