جامعه

باشنده های ایبک از قطع برق شکایت دارند مسوول ریاست برشنا : با یک پایه ترانسفارمر یک میگاوات ،مشکل رفع میشود

گزارش از ناجیه امید

 

ایبک / باختر/ 10/ دلو

قطع برق درشماری از قریه های ایبک مرکز سمنگان صدها خانواده را در فصل سرد زمستان با مشکلات جدی مواجه ساخته است.

از مدت یکماه قبل دوهزار وپنجصد خانواده درشهر و حومه شهر ایبک از اثر عوارض تخنیکی یک ترانسفارمر از نعمت برق محروم شده اند.

 شاه محمود یکتن از باشنده گان قریه ملا قربان شهر ایبک امروز به آژانس اطلاعاتی باختر گفت که حدود یکماه میشود برق قریه های گزه ، ملا قربان ، خواجه اسماعیل ، خواجه غایب ، آق مزار ، زهرآبی  ، آیینه جک ، کارته مامورین و کارته سبز قطع گردیده است.

او گفت ، مردم این ناحیه با مشکلات جدی مواجه اند و دراین زمستان به واسطه انرژی برق خانه های خود را گرم میساختیم ، همچنان درپخت و پز و روشن ساختن منازل خویش ازبرق استفاده میکردیم .

درهمین حال سید قمر الدین مسوول تخنیکی ریاست برشنای سمنگان شکایات مردم را از ناحیه قطع برق تائید نموده گفت،حدود یکماه قبل از اثر استفاده بیشتر از ظرفیت ترانسفارمرهای این شرکت که هرکدام دارای شش کیلوات برق بود ، درمنطقه کارته مامورین و کارخراسان از کارافتاد و از بین رفت .

 وی علاوه کرد، آنان طی این مدت این مشکل را با مسوولان دافغانستان برشنا شرکت در کابل و همچنان در نماینده گی بلخ در میان گذاشته و خواهان حل آن شدیم که درنتیجه یک پایه ترانسفارمر ششصد کیلو وات ازطریق دافغانستان برشنا شرکت به سمنگان داده شد که آنان این ترانسفارمر را درمنطقه کارته خراسان نصب و مشکل برق حدود هفتصد خانواده را حل نمودند.

همچنان آنان دو پایه ترانسفارمر با ظرفیت چهارصد کیلو وات دیگر را نیز نصب و فعال ساخته اند که طور نوبت به منازل توزیع میگردد .

 اما سید قمرالدین گفت که اگر یک پایه ترانسفارمر یک میگاوات دراختیار آنان قرارداده شودمشکلات مردم حل میگردد.

قابل یاد آوریست برق سمنگان چهار سال قبل از سب استیشن پلخمری ولایت بغلان انتقال گردیده است.

به گفته مسوولان شرکت برشنای سمنگان درحدود چهل پایه ترانسفارمر در پنجاه قریه ایبک نصب شده و از این ترانسفارمر هاحدود ده هزار خانواده به شمول دکاکین و ادارات دولتی استفاده میکنند.

به گفته منبع قبلا"ً برق این ولایت از برق وارداتی کشور ازبکستان که به کابل انتقال گردیده است ، تمویل میشد . اما از دو ماه بدینسو برق سمنگان از برق وارداتی کشور تاجکستان از سب ستیشن پلخمری مرکز بغلان طور بیست و چهار ساعته تمویل گردیده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا