اخبارجامعه

باشندگان بغلان حمله برجان نمازگزاران درکندز را تقبیح کردند

پلخمری/ 18 میزان / باختر

حمله بر جان نمازگزاران درکندز مورد خشم ونفرت باشند گان بغلان قرار گرفت.

 مسجد مقدس ترین ومصوون ترین محل به خاطر ادای نماز وپرستش پروردگار متعال است وبه اساس آیات قرانکریم واحادیث شریف نبوی هیچ فرد حق ندارد تا امنیت را درمسجد ها مختل ودست به قتل عام بزند.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر؛ مومن مرد محاسن سفیدی به خبرنگار محلی آژانس باخترگفت:  حادثۀ دلخراش دوروزقبل درمسجد شریف جامع قریه سیدآباد کندز که باعث شهادت و زخمی شدن بیش یکصد نمازگزار درروزجمعه شد، مایۀ تاسف واندوه بی پایان هموطنان شد.

 وی افزود، دشمنان مردم افِغانستان می خواهند با راه اندازی چنین اعمال تروریستی بین شیعه وسنی درکشور اختلاف ایجاد کنند امادشمن بداند که این اعمال وحشیانه شان افزون برآن که بروحدت ویکپارچگی سنی وشیعه هیچ تاثیر منفی ازخود به جانمی گذارد بلکه وحدت ویکپارچگی مذاهب را محکم تر می شود.

 وی از مسوولان امنیتی خواست تا امنیت اماکن مقدس ازجمله مسجد ها را بگیرند.

 ناظم مردی دیگری با ابراز همدردی وغم شریکی با خانواده های قربانیان حادثه تروریستی اخیر درمسجد شریف سیدآباد کندز، سنی وشیعه را دوعضو پیکراسلام دانست وخاطرنشان کرد که بادرنظرداشت وجوهات مشترک این دومذهب باهم برادراند وازمسوولان امارت اسلامی خواست تاعاملان این حادثه خونین را شناسایی وبه کیفر اعمال شان برسانند.

سیدمحمدباقرهاشمی رییس شورای علمای اهل تشیع بغلان ازوقوع این رویداد خونین تاسف کرد وبا ابراز همدردی با بازماندگان آن خاطرنشان کرد که دشمن به هیچ وجهه نمی تواند با راه اندازی چنین حرکات مذبوحانه شان بین سنی وشیعه اختلاف ایجاد کنند زیرا سنی وشیعه درکشور باهم برادر وار زندگی دارند.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا