اخبارامنیتجامعه

باشندگان لوگر از وضعیت امنیتی موجود درلوگراظهار خرسندی کردند

پل علم/ 28 میزان / باختر

باشندگان لوگر از وضعیت امنیتی موجود درلوگراظهار خرسندی می کنند ومی گویند که باشندگان آن ولایت در تامین امنیت با نیرو های امنیتی امارت اسلامی آمادۀ همکاری اند.

ولی خان محمد و سید محمد دو باشندۀ لوگر به آژانس باختر گفتند که با پیروزی امارت اسلامی و ضعیت امنیتی در آن ولایت بهبود یافته است و ما می توانیم بدون تشویش شب و روز به هر گوشه کنار لوگر گشت و گزار کنیم، و برخورد مجاهدین امارت اسلامی با باشندگان لوگر نهایت خوب است.

حاجی داوود قالین فروش و گل کاکا ترکاری فروش شهر پل علم به خبرنگار آژانس باخترگفتند که کار وبار شان نسبت به روز های گذشته خوب است و حال هیچ تشویش امنیت و سرقت اموال خویش را ندارند و تا ناوقت های شب در شهر مصروف کار وبار اند.

در همین حال مولوی ضیاالحق حامد قومندان امنیۀ لوگر به آژانس باختر گفت: وضعیت موجود امنیتی با همکاری و قربانی های مردم و مجاهدین امارت اسلامی به وجود آمده است وآنان برای تامین هرچه بیشتر امنیت درآن ولایت تلاش می کنند.

قومندان امنیۀ لوگر افزود که با پیروزی امارت اسلامی منسوبان امنیتی دها تن را که به نام های گوناگون نظم جامعه را اخلال می کردند به پنجه قانون سپرده اند .

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا