اخبارجامعه

باشندگان ولسوالی برکی برک لوگر به آیندۀ شان امید وار استند

 پل علم / ۲۰ سنبله/ باختر

باشند گان ولسوالی برکی برک لوگر با آن که از افزایش قیمت مواد خوراکی نگران اند می گویند که با پیروزی امارت اسلامی دیگر شاهد در گیری و نبردها نیستند وکاملاً در فضای امن زندگی می کنند.

سلام الدین باشندۀ ولسوالی برکی برک لوگر به خبرنگار محلی آژانس باخترگفت: در دودهۀ گذشته مردم شاهد در گیری های شدید بودند که زندگی باشندگان را شدت جنگ ونا امنی به مشکل مواجه کرده بود  ولی درحال حاضر امنیت درمنطقۀ شان حکم فرما است ومردم این ولسوالی با وجود بلند رفتن قیمت مواد خوراکی به آیندۀ شان خوشبین استند و از اعلام کابینۀ جدیدامارت اسلامی افغانستان استقبال می کنند.

کسبه کاران و جوانان بازار قریه برکی راجان ولسوالی برکی برک لوگرمی گویند که با پیروزی امارت اسلامی افغانستان، امنیت آنان کاملاً تامین شده است وهیچ تشویش در این راستا وجود ندارد، آنان افزودند که نبود کار و افزایش قیم مواد خوراکی مردم را به چالش های زیادی روبر کرده است.

سید باشندۀ قندهار که در بازار برکی راجان لوگر انجیر می فروشد به آژانس باختر گفت که حال هیچ تشویش امنیتی وجود ندارد و کار وبار شان به گونۀ عادی جریان دارد.

غلام حبیب، آغامحمد و نوید کسبه کاران و دکانداران بازار برکی راجان می گویند که پیش از این به خاطر نبود امنیت و هراس از سارقان هنگام نماز دکان های خویش را بسته می کردند که در حال حاضر این مشکل حل شده است.

توریالی باشندۀ ولسوالی یاد شده می گوید که باید مردم به منافع علیای کشور و خدمت به وطن متحدانه درکنار امارت اسلامی افغانستان ایستاد شوند و برای شکوفایی کشور تلاش کنند. همچنان مولوی احمد علی جان احمد والی لوگر در نشست های متعددی با بزرگان قومی ومتنفذان لوگر در جریان یک هفته اخیر، از برنامه های ارزنده یی در مورد حل مشکلات مردم خبر داده است و می‌گوید که به زودی این چالش ها رفع می شود.

وی گفت که باشند گان آن ولسوالی ها از آنان خواسته اند که در تطبیق پروژه های عام المنفعه و ایجاد فرصت های کاری توجه کنند.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا