اخباراقتصادTOP

برای اندازه گیری آب بند سلما، یک برنامه تخنیکی راه اندازی شد

هرات، ۸دلو، باختر

وزارت انرژی و آب امروز یک برنامه تخنیکی را برای پروژه مشخص کردن اندازه آب بند سلما و مسایل تخنیکی این بند آغاز کرد.

راه اندازی این برنامه، وزارت انرژی و آب را قادر می‌سازد  تا شیوه حفظ مراقبت بند سلما را تقویت بخشد و مقدار آب آن بند را منظما اندازه گیری کند.

کار این برنامه تخنیکی بیش از هفت میلیون افغانی هزینه بر می‌دارد که از بودجه وزارت آب و انرژی پرداخت می شود.بارکزی/دوستی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا