سیاستاخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

برای اینکه وقایع ترافیکی درکشور کاهش یابد٬ قوانین ترافیکی باید مقید تر شود

تبصره، کابل، ۹ اسد، باختر
ازدیاد حوادث ترافیکی در شاهراه های کشور به یک درامه درد ناک مبدل شده است که برای بسیاری مسافران٬ سفر در شاهراه حکم مرگ و وحشت را پیدا کرده است.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ در روزها و ماه های اخیر حوادث ترافیکی در شاهراه های کشور بیشتر شده است٬ منابع رسمی رقم درشتی از این گونه وقایع را ثبت کرده اند که نشان می دهد گراف حوادث ترافیکی در شاهراه ها سیر صعودی دارد و نسبت به گذشته بیشتر شده است.
شاهراه کابل – قندهار٬ قندهار- هرات٬ کابل- شمال٬ بامیان- دایکندی٬ بامیان- غور… در روز ها و ماه های اخیر گواه حوادث اسفباری ترافیکی بوده اند که در مواردی تلفات انسانی داشته است.
عوامل متعددی وجود دارد که باعث بروز همچو وقایع در شاهراه های کشور شده است که می توان آن را به عوامل انسانی٬ محیطی و تخنیکی خلاصه کرد.
در بحث تخنیکی حوادث ترافیکی می توان به خرابی جاده ها٬ کم عرض بودن جاده ها ٬ نبود علایم و نشانه های ترافیکی در جاده ها٬ کمبود کارکنان مسلکی ترافیک در شاهراه ها و عوامل دیگر اشاره کرد.
برخی از انجنیران بخش سرک سازی می گویند که سرک های که طی سال های اخیر در کشور اعمار شده اند، غیر معیاری و بی کیفیت می باشند.
در بحث محیطی حوادث ترافیکی٬ میتوان از خطر لغزش سنگ و کوه٬ تهدید آب خیزی ها٬ زلزله و حوادث طبیعی دیگر نام برد مگر بحث عوامل انسانی در حوادث ترافیکی٬ یک بحث جدی است٬ در اصل این راننده٬ راکب و عابر اند که می توانند عامل یک حادثه باشند.
در وقوع حوادث ترافیکی بیشتر انگشت انتقاد و ملامتی بسوی راننده گان است و برای تثبیت این ادعا دلایل زیادی هم وجود دارد در حالی که رانندگان برای دور کردن بار ملامت از خود بیشتر توجیه سازی میکنند و دلیل میاورند٬ آنان یکی از عوامل افزایش حوادث ترافیکی در شاهراه های بزرگ کشور را کم عرض بودن سرک ها و همزمان استفاده کردن انواع وسایط از یک جاده میدانند٬ در حالی مسافران وعابرین٬ رانندگان وسایط مسافربری را به تیزرانی و رانندگان وسایط باربری به بارکشی غیر معیاری و عدم بلدیت به قوانین ترافیکی متهم میکند.
حرف ها و اتهام های زیادی وجود دارد که رانندگان وسایط مسافری و لاری ها هنگام رانندگی از انواع مواد مخدر استفاده میکنند و برای رسیدن به مقصد از نهایت سرعت کار میگیرند٬ رفتار و مکلفیت های یک راننده را فراموش میکنند٬ در حالی که هر کسب و کار از خود فرهنگ و اخلاقی دارد.
راننده گان میتوانند با رفتارهای قانونمند از خود چهره یک راننده با فرهنگ و مسئولیت پذیر را تبارز دهند و با رعایت قانون و این که درک کنند٬ هنگام راننده گی زندگی و بقا بسیاری انسانان بدست آنان است٬ دست به اقدامات بزنند و می تواند باز دارنده باشد
واقعیت این است که در وقوع وقایع ترافیکی در کشور ما بیشتر راننده گان نقش دارند٬ مگر عدم پیگیری عاملان وقایع به گونه یی که لازم است و در کنار آن فرهنگ عفو وبخشش در افغانستان٬ باعث شده است که راننده گان متخلف و قانون شکن قسم که است مجازات نشوند و به این ترتیب گریز از قانون به یک عادت برای رانندگان مبدل شده است
از دید کار شناسان امور ترافیکی٬ برای تعریف مشکلات ترافیکی در کشور و این که وقایع ترافیکی در کشور در حال ازدیاد است می توان به عوامل چون نبود کافی جاده و معابر در کشور٬ وجود اختلالات روانی و عصبی در برخی رانندگان٬ ترافیک سنگین در شهر و شاهراه ها و تاثیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی که رانندگان با آن مواجه اند اشاره کرد ٬در حالی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی بر سلامت و روان رانندگان اثر دارد.
برای حل این مشکلات نهاد های حکومتی باید دست به کار شوند٬ مقرررات را جدی کنند٬ روش تنبیه نه تنها برای راننده بل برای راکب و عابر را نیز مقید تر کنند٬٬ شیوه کنترول در شاهراه را مطابق معیار های جدید عیار کنند و سطح بازپرس از رانندگان را گسترش دهند.
حرف بعدی گسترش جاده ها در داخل و خارج شهر است ما درکشور شاهد حجم بالای ترافیک در داخل شهر و شاهراه ها استم٬ به گونه مثال شاهراه شمال در شمال کابل با ترافیک شهری گد خورده است و وضعیت ناهجاری را ببار آورده است.
در کل وضعیت ترافیک در کشور به دلیل بی پروایی نسبت به قانون پیچیده شده است نیاز است که مسئولین٬ راننده گان و مردم در هماهنگی با هم برای حل مشکل دست بکار شوند که در حال حاضر بیشترین تلفات انسانی را در پی دارد . تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا