اخبارجامعه

برای بیش از پنج هزار و پنجصد خانواده در غور و هرات کمک شد

کابل 11 عقرب باختر
برای بیش از پنج هزار پنجصد خانواده نیازمند در هرات و غور کمک های زمستانی وپول نقد توزیع شد.
به گزارش آژانس باختر، مولوی یارمحمد جانان خادمی، رییس عدلیه هرات، از مسوولان بنیاد خیریه الحاج احمدشاه فقیری ، بابت توزیع کمک‌های زمستانی برای خانواده های بی بضاعت امتنان کرد و توزیع چنین کمک ها به نیازمندان را یک اقدام نیک و مفید عنوان کرد.
در همین حال برای دوهزاروپنج صدو پنجاه وسه خانواده بیجاه و عودت کننده در غور پول نقد و کمپل توزیع شد.
محمد عیسی اقبالی، مسئول مطبوعاتی آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان غور به آژانس باختر گفت برای هرخانواده مستحق 275 دالر امریکایی و هفت تخته کمپل به همکاری مالی کمشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان توزیع شد.نبی زاده/دوستی. فهیم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا