اخبارجامعه

برای صد ها زن در بغلان حرفه یی خیاطی آموزش داده می شود

پلخمری، 30 سرطان، باختر
بافعالیت مرکز آموزشی خیاطی در شهر پلخمری زمینه آموزش برای ۳۰۰ زن در شهر پلخمری فراهم شده است.
لیلا کاظمی مسوول کار گاه تولیدی و آموزشی حرفه یی خیاطی درشهر پلخمری به خبرنگارآژانس باختر گفت: این کارگاه آموزشی و تولیدی را شش سال قبل ایجاد کردم و خوشبختانه همین اکنون ۳۰۰ تن از زنان در این مرکز آموزشی خیاطی که تحت نام (نگین) است مصروف فراگیری خیاطی اند.
کاظمی نقش این کارگاه را در بلند بردن سطح ارتقا و رشد اقتصادی خانواده ها مهم عنوان کرد و گفت: بیشتر تولیدات ما سفارشات مشتریان انفرادی و همچنان فرمایشات فروشگاه های لباس فروشی شهر پلخمری ازجمله مانند (گند) افغانی، چرمه دوزی، لباسهای عروس و لباسهای محفلی وحجاب بوده که تقریبا با ۵۰% کاهش در قیمت دوخت آن عرضه می گردد.
مسوول کارگاه خیاطی نگین در ادامه گفت: عواید روزانه ما بین پنج تا ده هزار افغانی است اما مصارف ما هم بیشتر است مانند کرایه دکان، مصارف برق و غیره با آنهم می توانیم در اقتصاد خانواده های خود تاحدی کمک وهمکاری نمایم.
وی نقش وفعالیت این مرکز آموزش فن خیاطی برای زنان در کاهش خشونت علیه زنان را مهم واساسی خواند و از نبود بازار مناسب وعدم حمایت لازم از زنان درین مرکز به حیث مشکل اساسی یادکرد .
اکرم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا