جامعه

برای پانزده خانوادۀ معلول دربلخ مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شد

شهر مزار شریف/ 12 قوس / باختر
ریاست سره میاشت زون شمال به مناسبت روز جهانی همبستگی افراد دارای معلولیت برای پانزده خانوادۀ معلول و بی بضاعت مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کرد.
مولوی یار محمد آخند زاده رییس سره میاشت زون شمال به آژانس باخترگفت که این ادارۀ به منظور حمایت از معلولان و خدمت گذاری به آنان مقداری برنج، صابون، کمپل و پوشاک زمستانی توزیع کرد و گفت که این ادارۀ وظیفۀ خود می داند تا ازمعلولان کشورحمایت ودلجویی کند.
گفتنی است معلولانی که از این کمک ها مستفید شدند می گویند که از چند ماه بدینسو معاش شان را نگرفته اند ودر وضعیت بدی اقتصادی قرار دارند .
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا