اخبارجامعه

برای 30 زن در شهر زرنج زمینۀ کار مساعد شد

زرنج،20 جوزا، باختر
موسسۀ مددرسان ACHRO با همکاری موسسه UNHCR سازمان ملل متحد برای سی زن بی بضاعت در شهر زرنج زمینۀ کار را مساعد کرد.
مولوی محمد عمر ” زبیر” رئیس کار و امور اجتماعی نیمروزبه آژانس باختر گفت که این زنان بیوه وبی بضاعت که دارای مهارت های فنی و حرفه یی مانند خامک دوزی و خیاطی اند، در شهر زرنج مرکز نیمروز از طرف موسسه ACHRO با همکاری موسسه UNHCR, سروی و تثبیت شده اند و هدف آن اداره ایجاد زمینه کار و وارد شدن آنان به مارکیت کار وخود کفایی زنان عنوان شده است.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا