جامعه

برف باری و یخبندان و افزایش وقایع ناشی ازلغزش و افتادن

کابل/ 18 جدی/ باختر
با ریزش برف در کابل ٬سردی هوا و یخبندان٬وقایع ناشی از لغزش شهروندان وشکستن استخوان های اعضای بدن شان در شهر کابل افزایش یافته است.
به گزارش آژانس باختر، بخش اورتوپیدی شفاخانه وزیر محمداکبر خان و شفاخانه  های دیگر پایتخت بعد ازریزش برف ویخبندان گواه مراجعه شهروندان است که ازشکستن استخوان دست یا پا وغیره  شکایت دارند.
داکتر  عارف اتل متخصص اورتو پیدی موظف در شفاخانه وزیر محمداکبرخان می گوید که در جریان سه روز شماری زیادی شهروندان از اثر لغزیدن روی برف  و یخ دچارکسر ویا شکستن استخوان یک عضو از اعضای بدن شان ویاهم با مشکل دیگر از این قبیل مواجه شده اند.
این در حالی است که برف باری های اخیر درکابل باعث یخبندان جاده ها شده است و پیاده روها٬ کوچه ها وپس کوچه ها هم پر ار برف است  که زمینه گشت و گذار شهروندان در پیاده رو ها رامشکل کرده است .
داکتراتل از شهروندان خواست تا هنگام گشت و گذار ٬احتیاط لازم را در نظر داشته باشند.
شماری از شهروندان شاکی اند که باشندگان نواحی  بدون آن که حقوق همسایه و شهروندی را رعایت کنند برف های بام شان را در کوچه ها انبار می کنند ویا هم به روی جاده ها می اندازند به این ترتیب برای عابران مشکل ایجاد می کنند .آنان می گویند در حالی که باز نگه داشتن راه های رفت وآمد  یکی از مسوولیت های دینی واجتماعی ماست با آنهم برخی خانواده ها به این اصل توجه نمی کنند.
مشکل در این است که هیچ کسی مسوولیت خود را در قبال اجتماع نمی داند بل هر کی منافع خود را دنبال می کند در حالی که زندگی شهری معیارها و ضوابط دارد که باید رعایت شود.
رعایت فرهنگ شهر نیشینی واخلاق اجتماعی دو اصل در زندگی  شهری است که باید آن را مدنظر داشت .
شماری هم مسوولان شاروالی را به کم کاری متهم می کنند و می گویند که شاروالی کابل هم در کاهش مشکلات اخیرو پاک کاری جاده ها کوتاه آمده است.
نرگس مهمند سخنگوی شاروالی کابل در رابطه به ادعای مطرح شده ٬ می گوید  که خانواده ها با شاروالی همکار نیستند.
با آن که شاروالی کابل اکثری جاده های عمومی وپیاده رو ها را تحت پوشش قرار داده وپاشیدن ریگ ونمک تلاش کرده است تا ازیخبندان در جاده ها و سرک ها جلوگیری  شود اما اکثری خانواده  ها برف های بام وحویلی شان را در پیاده رو ها انبار کرده اند وریگ ونمک زیر انبار برف گم شده است .
وی ادامه داد که شاروالی کابل توانایی آنرا نه دارد که برف تمام کوچه وپس کوچه های شهر را پاک کند. وی  از شهروندان خواست که برف های بام وحویلی را در مسیر راه مردم انبار نکنند.
او بر رعایت فرهنگ شهر نیشینی و رعایت حقوق شهروندی تاکید کرد و از شهریان یک بار دیگر خواست تا در رفع موانع ناشی از انبار برف در کوچه ها با شاروالی همکاری کنند ودین دینی وشهروندی خود را در قبال هموطنان شان ادا کنند واز جانبی هم باعث کاهش وقایع شوند که معلولیت ومعیوبیت به بار می آورد. فرزانه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا