اخبارصحت

برق شفاخانۀ نائب امین الله خان لوگری تامین شد

پل علم/ 11 سنبله/ باختر

یک ترانسفارمرستیشن برق به ظرفیت هشتصد کیلوولت امپیر به خاطر تامین برق شفاخانۀ نایب امین الله خان لوگری بعد از چاشت دیروز نصب وبه بهره برداری سپرده شد.

انجنیرمحمد خالد خرسند رییس امور ساختمانی برق دافغانستان برشنا شرکت به خبرنگار آژانس باخترگفت: این ترانسفارمرستیشن به ظرفیت هشتصد کیلوولت امپیر به خاطر تامین برق شفاخانۀ نائب امین الله خان لوگری به هزینۀ حدود بیست میلیون افغانی ازبودجۀ انکشافی وزارت صحت عامه وبه همکاری انجنیران آن اداره نصب ومونتاژ شده است.

وی افزود که کارروی نصب و مونتاژ یک ترانسفارمرستیشن دیگر به ظرفیت یکهزارکیلوولت امپیر دراین شفاخانه جریان دارد وبه زودی بهره گیری می شود.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا