جامعه

برمدیریت بهتر وایجاد مصوونیت برای بیجاشدگان ناشی ازحوادث ‏‎تاکید شد

کابل/ 5 حمل / باختر
‏‎غلام بهاوالدین جیلانی وزیردولت در امور رسیدگی به حوادث، امروز دردیدار با احمد ضیا سراج ريیس عمومی امنیت ملی، برایجاد مصوونیت برای بیجاشدگان ناشی ازحوادث تاکید کرد.
به گزارش آژانس باختر؛ دراین دیدار دو طرف روی هماهنگی در راستای مدیریت حوادث، به ویژه ایجاد مصوونیت برای بیجاشدگان ناشی از حوادث، بحث کردند.
‏‎وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: درجریان وقوع حوادث، نگرانی های امنیتی و استخباراتی وجود دارد که ما به همکاری های بیشتر ریاست عمومی امنیت ملی نیاز داریم.
‏‎بعد، رییس عمومی امنیت ملی، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث را یک نهاد مهم درساختار حکومت عنوان کرد و گفت: ریاست عمومی امنیت ملی در مورد ایجاد مصوونیت برای بیجا شدگان و متضرران حوادث درجریان حادثه، با این وزارت همکاری های بیشتری خواهد کرد.
وی افزود این ریاست متعهد به تقویت هماهنگی های بیشتر در جهت رسیدگی به حوادث درکشوراست و به ریاست های ولایتی نیز هدایت داده می شود که با کمیسیون های ولایتی مبارزه با حوادث در ولایت ها همکاری همه جانبه کنند.
احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا