جامعه

برنامه توزیع مساعدت به فقیر ترین خانواده ها آغاز یافت

کابل باختر/ 10/ قوس
پروژه پرداخت مساعدتهای نقدی به فقیر ترین خانواده ها دیروز درولسوالی چهارآسیاب آغاز شد.
این پروژه زیرنام شبکه مصونیت اجتماعی حمایت از فامیل های بی بضاعت از طریق وزارت شهدا ، معلولین و اموراجتماعی به طور امتحانی درآن ولسوالی راه اندازی گردیده است.
به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر به نقل از ریاست نشرات آن وزارت، ازطریق این برنامه برای بیست و هفت خانواده درقریه های اندر ها و ترین مساعدت نقدی صورت گرفت.
مجموع این مساعدت دوصدو هفتاد هزار تخمین گردیده است.
گفته میشود ازطریق این برنامه دوازده ملیون افغانی به سایر قریه های این ولسوالی توزیع می گردد.
درمحفلی که به این مناسبت ترتیب یافته بود واصل نورمهمند معین امور اجتماعی آن وزارت ولسوال چهارآسیاب وعده کثیری از بزرگان اشتراک داشتند.
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا