اخباراقتصاد

برنامه های بیشتر توسعه یی در واخان بدخشان روی دست است

کابل باختر 1 قوس
به منظور ارزیابی برنامه های توسعه یی در واخان بدخشان، نشست مشورتی در وزارت سرحدات، اقوام و قبایل برگزار شد.
در این نشست که به ریاست ملا نور الله نوری سرپرست وزارت امور سرحدات اقوام برگزار شد، نمایندگان ادارات ذیربط شرکت داشتند.
در این نشست، فیصله شد تا مسئله ایجاد کمپ در ولسوالی واخان ، ایجاد مراکز صحی و درمانی و ارسال ادویه به آنها ، نصب آنتن شبکه مخابراتی ، ارائه کمک های زمستانی به ساکنان محل،احداث مدارس و مراکزتعلیمی ، ساختن مساجد و ادامه کار ساخت سرک تا پامیر ،به کمک وزارت مالیه پیگیری شود.بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا