اخبارجامعه

برپایی کارزار”لباس مهربانی” برای گرم کردن جان کودکان فقیروخیابانی دردایکندی

نیلی/ 19 قوس/ باختر

کارزاری زیرنام ” لباس مهربانی ” دردایکندی راه اندازی شد.

دراین کارزارگروهی رضا کار لباس های اضافی خانواده ها را جمع آوری می کند و درملای عام می گذارد تا کودکان نیازمند وفقیر بپوشند و دراین سرمای زمستان احساس سردی کمتری کنند.

دربخش دیگر این کارزار، ازپول شماری ازاشخاص خیر، لباس خریداری می شود تا کودکان بی سرپرست وخیابانی ازآن استفاده کنند.

این کارزاررا شماری ازفعالان مدنی دایکندی راه اندازی کرده اند.

یکی ازبرگزارکنندگان کارزار ” لباس مهربانی” به آژانس باخترگفت که آنان با این کارمی کوشند، کودکان فقیروخیابانی درموسم سرما ازسردی کمتررنج بکشند.

درروز نخست این کارزار، این فعالان مدنی توانسته اند دوصد لباس گرم زمستانی برای کودکان نیازمند تهیه کنند.

برگزارکنندگان این کارزار ” لباس مهربانی” ازشهروندان دایکندی وانسان های خیرخواسته تا با اهدای لباس های گرم اضافی شان ویا پول ، به کودکان فقیر دراین موسم سرما یاری رسانند.

این کارزارهمچنان ادامه دارد.

دراین حال، صدیق الله عابد مسوول پولیس دایکندی با حمایت مالی ازکارزار لباس مهربانی ، ازبرگزارکنندگان آن سپاسگزاری کرد.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اخیرا اعلام کرد که یک ملیون کودک افغان با گرسنگی دست وپنجه نرم می کنند و دست کم سیزده ملیون کودک در وضعیت بد بشری مواجه اند.

این صندوق ازجهانیان برای نجات کودکان افغان دوملیارد دالر پول مطالبه کرده است.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا