اخبارجامعهآموزش

برپایی کارگاه رانندگی و آگهی ازقوانین ترافیک درهلمند

لشکرگاه -۴ ثور-باختر
صدها تن در هلمند درکارگاهی، شیوه های رانندگی را فراگرفتند و از قوانین ترافیکی آگاه شدند.
این افراد که شماری از نظامیان نیز شامل آن بودند، پانزده روز را دراین کارگاه زیر نظر مربیان اداره ی ترافیک هلمند، تحت آموزش قرارداشتند.
قاری عبدالواسع صمیم مسوول بخش لایسنس اداره ی ترافیک هلمند به آژانس باخترگفت که دراین کارگاه ، سه صد تن رانندگی آموختند و ازقوانین ترافیکی آگاه شدند.
اوگفت که آگهی رانندگان از قوانین ترافیکی ، باعث کاهش میزان رویداد های مرگبار ترافیکی می شود.
مسوولان ترافیک هلمند از رانندگان تازه آموزش دیده خواستند تا هنگام رانندگی قوانین ترافیکی را رعایت کنند.
عبدالله یکی از رانندگان شرکت کننده دراین کارگاه می گوید که حالا از قوانین ترافیکی آگهی بیشتری دارد و می خواهد آن را در جریان رانندگی رعایت کند. ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا