اخبارآموزش

برپایی کارگاه سخنوری در بادغیس

قلعه ی نو22 سنبله باختر
ده ها تن از کارگاه سخنوری دربادغیس فارغ شدند.
این جوانان برای دوماه، شیوه های سخنوری را فرا گرفتند.
این کارگاه از سوی ریاست اطلاعات وفرهنگ بادغیس راه اندازی شده بود.
بازمحمد سروری رییس این اداره به آژانس باخترگفت که دراین دور، پنجاه جوان فن سخنوری آموختند.
اوگفت روند آموزش جوانان دربخش های متداول ادامه دارد.
الیاس الطاف استاد کارگاه فن سخنوری می گوید که جوانان فارغ شده، به خوبی شیوه های نوین سخنوری را فرا گرفتند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا