اخبارسیاستTOPآموزشتبصره و مرور بر مطبوعات

برگزاری امتحانات کانکور٬ آنهم با شمولیت دختران٬ نمایانگر مسئولیت پذیری امارت اسلامی در خصوص جوانان است

 

تبصره کابل ۱۳ میزان باختر

قرار است به زودی فارغان صنفوف دوازدهم آزمون شمولیت به نهاد های تحصیلی را سپری کنند.

مبصر آژانس باختر مینگارد؛ با  ختم تعلیمات ثانوی٬ تحصیلات اکادمیک آنهم مطابق رشته دلخواه آرزوی ‌هر جوان است  تا در آینده به عنوان یک شخص تحصیل کرده، وارد جامعه شود و خدمتی برای وطن و مردم خود انجام دهند.

قوانین افغانستان تحصیل در هر زمان را از سوی دولت رایگان دانسته است و برای رسیدن به چنین یک هدفی،  این نهاد های دولتی اند که باید برای چنین کار بستر سازی و زمینه سازی کنند.

از آن جایی که شصت در صد جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند بنا مسوولیت اولیه نهاد های تحصیلات عالی٬ فراهم  کردن فرصت های تحصیلی برای جوانان به عنوان آینده سازان کشور است.

تازگی،پویایی و نو‌گرایی از ویژه گی های  بارز جوانان می باشد. پس از الزام های مهم امارت اسلامی آماده کردن زمینه فراگیری دانش برای جوانان در رشته های دلخواه شان است و بادر نظر داشت اهمیت و‌نقش جوانان در کشور باید به نیازها و خواست های آنان در جامعه توجه شود.

هر گاه به نیاز های جوانان در کشور توجه کنیم، دیده می شود‌که جوانان ما با آسیب و‌نارسایی های زیاد  رو به رو اند٬  نارسایی هایی که بیشتر با فقر و تنگ دستی پیوند دارد که در نهایت  در بحث  تکامل اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه٬ ما را دچار دشواری ها میکند.

سطح پایین سواد واقتصاد نا به سامان خانواده ها در جامعه ما بر مشکلات جوانان افزوده است.

این دو مشکل سبب شده است که خانواده ها نتوانند به تنظیم خانواده توجه کنند٬ در چنین یک وضعیت این نهاد های حکومتی اند که باید به نیازمندی های  اساسی  زندگی در جامعه توجه داشته باشند٬ رسیدن به معضل درس و تحصیل یکی از این مسئولیت ها است٬ و تصمیم برای برگزاری امتحانات کانکور٬ آنهم با شمولیت دختران نمایانگر آن است که امارت اسلامی در خصوص سرنوشت جوانان در کشور مسئولیت پذیر است وبا این کار  میخواهد شادمانی نوگرایی و نو اندیشی در وجود  جوانان پرورش دهد.

امید است که امارت اسلامی در زمینه های دیگر هم به خواست های معقول جوانان رسیدگی کند و زمینه بیشتر تحصیل و کار را برای آنان مساعد میکند٬ امروز بخش عمده ی آنانی که دست به مهاجرت از کشور میزنند٬ جوانان اند و مهاجرت آنان هم فقط دو دلیل دارد٬ تحصیل بیشتر٬ فقر اقتصادی و نبود کار.

امید که با کار بیشتر و برنامه ریزی های متنوع به این مشکل نیز رسیدگی شود و دیگر جوانان ما به دنبال کار مهاجرت نکنند ،تا تحقیر نشوند. ماری نبرد آئین

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا