اخبارجامعه

برگزاری مراسم ختم قرآن کریم درقندهاربرای قربانیان رویداد های طبیعی کشور

شهرقندهار3 سرطان باختر
مراسم ختم قرآن کریم درقندهار برای قربانیان رویداد های طبیعی درکشور، راه اندازی شد.
این مراسم در ریاست اطلاعات وفرهنگ قندهارو به اشتراک کارمندان این اداره و شماری از شهروندان عادی انجام شد.
زمین لرزه ی اخیر درپکتیکا وخوست ونیز بارندگی ها ورویداد های ناشی ازآن درگوشه وکنار کشور تلفات زیادی درپی داشت.
ملاشمس الله صمیم معاون ریاست اطلاعات وفرهنگ قندهاربه آژانس باخترگفت که دراین ختم قرآن، همه به روح قربانیان رویداد های طبیعی درکشوردعا کردند وبه زخمی شدگان ازبارگاه خدای بزرگ، شفای عاجل استدعا کردند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا