اخبارجامعهصحت

بر کار مشترک وزارت صحت عامه و سره میاشت تاکید شد

کابل/ ۲ جوزا /باختر

وزارت صحت عامۀ وجمعیت هلال احمرافغانی برتلاش های مشترک برای عرضۀ خدمات صحی به شهروندان تاکید کردند.

داکتروحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه وداکترنیلاب مبارز سرپرست جمعیت هلال احمر دردیداری، برضرورت کارمشترک درزمینۀ عرضۀ خدمات صحی به شهروندان تاکید کردند.

داکترمجروح همکاری سره میاشت با وزارت صحت عامه درامرعرضۀ خدمات صحی دراکشور را مهم خواند وگفت که سره میاشت ووزارت صحت عامه باید به گونۀ مشترک درراستای ارائۀ خدمات صحی به ویژه درساحات ناامن، تطبیق واکسین پولیو و کرونا کارکنند.

به گزارش آژانس باختر، داکترنیلاب مبارزدراین دیداربا اشاره به کارهای سره میاشت دردرمان کودکانی با بیماری سوراخ قلب وعرضۀ خدمات صحی به شهروندان ازطریق مراکزصحی وگروه های سیارگفت که این نهاد کمک رسان آمادۀ همکاری مشترک با وزارت صحت عامه درزمینۀ عرضۀ خدمات صحی وتطبیق واکسین کرونا و پولیو است.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا