اخباراقتصاد

بند کمال خان به زودی افتتاح خواهد شد

قلعهٔ نو/۳۰حوت/ باختر

بند کمال‌خان یکی از پروژه‌های مهم مهار آب در افغانستان است که در نیمروز در دریای هلمند در ۹۵کیلومتری شهر زرنج، در ولسوالی چهار برجک قرار دارد.

کار ساخت این بند در سال ۱۳۴۵خرشیدی آغاز شد، اما به پایان نرسید. کار اصلی آن در سال ۱۳۹۱ خرشیدی در زمان حامد کرزی دوباره آغاز شد و قرار شد این پروژه در سه مرحله به پایان برسد که سومین و آخرین مرحلهٔ آن را در ماه آپریل سال ۲۰۱۷ محمد اشرف غنی رییس‌جمهوری اسلام افغانستان افتتاح کرد و قرار شد، کار این پروژه در چهار سال تکمیل شود و سرانجام با هزینهٔ ۷۸ میلیون دالر از بودجهٔ انکشافی دولت افغانستان ساخته شد.

به گفتهٔ وزیر انرژی و آب افغانستان، این بند می‌تواند که بیش از ۸۰ هزار هکتار زمین را آبیاری کند و بیش از ۹ مگاوات انرژی برق تولید کند و هم افزون بر این زمینهٔ ایجاد کار برای شمار زیادی فراهم خواهد شد

عبدالله اشکانی، استاد پوهنتون حنظله در بادغیس می گوید: بندکمال خان یکی ازعمده ترین بندهای آب گردان کشور محسوب می شود که اگر کار آن بصورت درست و معیاری به پایهٔ اکمال برسد، تمام زمین های زراعتی نیمروز زیر آب می شود و نگرانی دهقانان از نبود آب زراعتی مرفوع می شود و سالانه به عواید خوبی دست می یابند و از طرف دیگر اکنون آب فراوان ازکشور ما به هدر می رود و کشورهای همسایه بهره مند می شوند و زراعت شان را از همین آب ها توسعه می دهند.

وی گفت: من منحیث یک استاد از رییس جمهوری و وزارت زراعت و مالداری تقاضا دارم تمام منابع آبی کشوررا زیر اداره درآورد.

عبدالمومن عظیمی، استاد دیگر پوهنتون بادغیس می گوید: این بند آبی که از اهمیت  زراعتی در کشور برخورداراست، باتکمیل کار ساختمانی آن بخشی از زراعت کشور تقویه می شود و زمیندارانی که در نیمروز از کمبود آب زراعتی رنج می بردند، زمین های شا ن پر آب می شود و از سرازیر شدن به   کشور همسایه ایران تاحدی جلوگیری می شود، اما هموطنان ما یک نگرانی از کار ساختمانی آن دارند که امیدوارم از چگونگی ساخت آن نظارت درست شده باشد و همچنان از تمام نیروهای دلیر کشورآرزومندم تا در تامین امنیت آن توجه بشتر کنند و از دولت آرزو دارم که  در دریای مشهور کشور که در بادغیس به نام دریای بالامرغاب است نیز چنین بند بسازد که همین اکنون از آب های جاری آن کشور ترکمنستان استفاده می کند و مردم بادغیس هیچ کاری از دست شان ساخته نیست، امید درین زمینه رییس جمهور نیز توجه کنند. خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا