اخبارجامعه

بنیاد آغا خان برای بی جا شده گان ،سرپناه می سازد

کابل 26 عقرب باختر
بنیاد آغا خان، برای بی جا شده های داخلی و عودت کنند گان ،سرپناه می سازد.
دفترمطبوعاتی وزارت شهرسازی امروز با نشرخبرنامه یی نگاشته است: این پروژه از سوی بنیاد آقا خان ،در ساحه پغمان کابل مدنظر گرفته شده است و خانه های ساخته شده در آن، در اختیار عودت کنند گان از کشورهای ایران و پاکستان و همچنان بیجا شدگان داخلی قرار خواهد گرفت.
نمایندگان بنیاد آقاخان، در ملاقات با مولوی حمدالله نعمانی سرپرست وزارت شهرسازی ومسکن، در این خصوص گفتگو کردند.
آنها گفتند، خانه هایی که نسبتاً تخریب شده یا کاملاً تخریب شده است را بازسازی می کنند و همچنین افرادی که زمین دارند و خانه ندارند با کمک ساکنان محلی در زمینی به مساحت 30 متر مربع برای آنها خانه می سازند.
مولوی حمدالله نعمانی سرپرست وزارت شهرسازی ومسکن ضمن تشکر از اعمار سرپناه برای مهاجرین عودت کننده در ولسوالی پغمان، افزود: این کار بخشی از مشکلات مردم را در قسمت سرپناه حل می کند. بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا