اخبارجامعه

بهای مواد اولیه وسوخت در بازار های کابل

کابل / 8 حمل / باختر
به اساس معلومات اتحادیۀ تانک های تیل وگازمایع کابل به آژانس باختر؛ امروزدرنواحی مختلف کابل، بهای یک کیلوگازمایع 72 افغانی، یک لیترتیل پترول 68 افغانی و یک لیترتیل دیزل 78 افغانی مشخص شده است.
همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل ازاین قراراست:
یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی 2430 افغانی
یک پیپ روغن 16 لیتره 2630 افغانی
یک بوری برنج باریک اعلی 25 کیلویی 2450 افغانی
هفت کیلو برنج شوله یی 300 افغانی
هفت کیلو بوره 400 افغانی
هفت کیلو ماش وطنی 480 افغانی
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 730 افغانی
هفت کیلو نخود خام وطنی 750 افغانی.
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا