اخبارجامعه

بهای مواد اولیه و سوخت در بازارهای کابل

کابل، 10 ثور، باختر

به اساس معلومات اتحادیۀ تانک های تیل و گازمایع کابل به آژانس باختر؛ امروز در نواحی مختلف کابل، بهای یک کیلو گاز مایع ( 66 ) افغانی، یک لیترتیل پترول ( 67 ) افغانی و یک لیترتیل دیزل ( 78 ) افغانی مشخص شده است.

همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل از این قراراست:

یک بوری آرد گندم قزاقی ( 50 ) کیلویی، 2380 افغانی

یک پیپ روغن ( 16 ) لیتره، 2930 افغانی

یک بوری برنج باریک اعلی (25 )کیلویی، 2500 افغانی

هفت کیلو برنج شوله یی، 280 افغانی

هفت کیلو بوره، 400 افغانی

هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان، 720 افغانی

هفت کیلو ماش وطنی، 480 افغانی

هفت کیلو نخود خام وطنی، 880 افغانی.

باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا