اخبارجامعه

بهای مواد اولیه و سوخت در بازارهای کابل

کابل، 25 جوزا، باختر
به اساس معلومات اتحادیۀ تانک های تیل و گازمایع کابل به آژانس باختر؛ امروز در نواحی مختلف کابل، بهای یک کیلو گاز مایع ( 66 ) افغانی، یک لیترتیل پترول (85 ) افغانی و یک لیترتیل دیزل (101) افغانی مشخص شده است.
همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل از این قراراست:
یک بوری آرد گندم قزاقی ( 50 ) کیلویی، 2620 افغانی
یک پیپ روغن ( 16 ) لیتره، 2970 افغانی
یک بوری برنج باریک اعلی (25 ) کیلویی، 2900 افغانی
هفت کیلو برنج شوله یی، 320 افغانی
هفت کیلو بوره، 430 افغانی
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان، 750 افغانی
هفت کیلو ماش وطنی، 470 افغانی
هفت کیلو نخود خام وطنی، 900 افغانی.
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا