اخبارجامعه

بهای مواد اولیه و سوخت در بازارهای کابل

کابل، اول اسد ، باختر

به اساس معلومات شاروالی کابل به آژانس باختر؛ امروز در نواحی مختلف کابل، بهای یک کیلو گاز مایع ( 73 ) افغانی، یک لیترتیل پترول (89 ) افغانی و یک لیترتیل دیزل (117) افغانی مشخص شده است.

همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز از این قراراست:

یک بوری آرد گندم قزاقی ( 50 ) کیلویی، 2620 افغانی

یک پیپ روغن ( 16 ) لیتره، 2580 افغانی

یک بوری برنج باریک اعلی (25 ) کیلویی، 2900 افغانی

هفت کیلو برنج شوله یی، 320 افغانی

هفت کیلو بوره، 490 افغانی

هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان، 680 افغانی

هفت کیلو ماش وطنی، 460 افغانی

هفت کیلو نخود خام وطنی، 850 افغانی.

باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا