اخبارجامعه

بهای مواد اولیه و سوخت در بازار های کابل

کابل /  7 دلو  /  باختر

به اساس معلومات اتحادیۀ تانک های تیل وگازمایع کابل به آژانس باختر؛ امروزدرنواحی مختلف کابل، بهای یک کیلوگازمایع 88 افغانی، یک لیترتیل پترول 81 افغان و یک لیترتیل دیزل 77 افغانی مشخص شده است.

همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل ازاین قراراست:

یک بوری برنج باریک اعلی  25 کیلویی  2750 افغانی

هفت کیلو برنج شوله یی 320 افغانی

هفت کیلو بوره   440 افغانی

هفت کیلو ماش وطنی 540  افغانی

یک پیپ روغن 16 لیتره 2700 افغانی

یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی  2400 افغانی

هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 750  افغانی

هفت کیلو نخود خام وطنی  800 افغانی.

باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا