اخبارجامعه

بهای مواد اولیه و سوخت در بازار های کابل  بهای مواد اولیه و سوخت در بازار های کابل

کابل / 20 دلو  /  باختر

به اساس معلومات اتحادیۀ تانک های تیل وگازمایع کابل به آژانس باختر؛ امروزدرنواحی مختلف کابل، بهای یک کیلوگازمایع 86 افغانی، یک لیترتیل پترول 76 افغان و یک لیترتیل دیزل 76 افغانی مشخص شده است.

همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل ازاین قراراست:

یک بوری برنج باریک اعلی  25 کیلویی2500 افغانی

هفت کیلو برنج شوله یی 320 افغانی

هفت کیلو بوره  370 افغانی

هفت کیلو ماش وطنی 520  افغانی

یک پیپ روغن 16 لیتره 2500 افغانی

یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی  2200 افغانی

هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 750 افغانی

هفت کیلو نخود خام وطنی  730 افغانی.

باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا