اخبارجامعه

بهای مواد اولیه و سوخت در بازار های کابل

کابل /20 حمل / باختر
به اساس معلومات اتحادیۀ تانک های تیل و گاز مایع کابل به آژانس باختر؛ امروز درنواحی مختلف کابل، بهای یک کیلوگازمایع 66 افغانی، یک لیترتیل پترول 64 افغانی و یک لیترتیل دیزل 69 افغانی مشخص شده است.
همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل ازاین قراراست:
یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی 2450 افغانی
یک پیپ روغن 16 لیتره 2800 افغانی
یک بوری برنج باریک اعلی 25 کیلویی 2400 افغانی
هفت کیلو برنج شوله یی 280 افغانی
هفت کیلو بوره 410 افغانی
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 700 افغانی
هفت کیلو ماش وطنی 470 افغانی
هفت کیلو نخود خام وطنی 800 افغانی.
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا