اخبارجامعه

بهای مواد اولیه و سوخت در بازار های کابل

کابل،6 ثور، باختر

به اساس معلومات اتحادیۀ تانک های تیل و گازمایع کابل به آژانس باختر؛ امروز درنواحی مختلف کابل، بهای یک کیلوگازمایع 66 افغانی، یک لیترتیل پترول 67 افغانی و یک لیترتیل دیزل 78 افغانی مشخص شده است.

همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل ازاین قراراست:

یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی 2380 افغانی

یک پیپ روغن 16 لیتره 2850 افغانی

یک بوری برنج باریک اعلی 25 کیلویی 2500 افغانی

هفت کیلو برنج شوله یی 280 افغانی

هفت کیلو بوره 400 افغانی

هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 720 افغانی

هفت کیلو ماش وطنی 480 افغانی

هفت کیلو نخود خام وطنی 880 افغانی.

باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا