(DR)اخبار(DR)اقتصاد

بهای مواد اولیه و سوخت در بازار های کابل


کابل، 12 اسد ، باختر
به اساس معلومات شاروالی کابل به آژانس باختر؛ امروز در نواحی مختلف کابل، بهای یک کیلو گاز مایع (55) افغانی، یک لیتر تیل دیزل (63) افغانی و یک لیتر پترول (69) افغانی مشخص شده است.
همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز از این قراراست:
یک بوری آرد گندم قزاقی (50 ) کیلویی، 1620 افغانی
یک پیپ روغن ( 16 ) لیتره، 1660 افغانی
یک بوری برنج باریک اعلی (25) کیلویی، 2900 افغانی
هفت کیلو برنج شوله یی، 410 افغانی
هفت کیلو بوره، 510 افغانی
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان، 900 افغانی
هفت کیلو ماش وطنی، 450 افغانی
هفت کیلو نخود خام وطنی، 680 افغانی .
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا