(DR)اخبار(DR)اقتصاد(DR)جامعه

بهای مواد اولیه و سوخت در بازار های کابل


کابل، 2 سنبله، باختر
به اساس معلومات شاروالی کابل به آژانس باختر؛ امروز در کابل، بهای یک کیلو گاز مایع (54) افغانی، یک لیتر تیل دیزل (65) افغانی و یک لیتر پترول (73) افغانی مشخص شده است.
همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز از این قراراست:
یک بوری آرد گندم قزاقی (50 ) کیلویی، 1570 افغانی
یک پیپ روغن ( 16 ) لیتره، 1580 افغانی
یک بوری برنج باریک اعلی (25) کیلویی، 2900 افغانی
هفت کیلو برنج شوله یی، 420 افغانی
هفت کیلو بوره، 500 افغانی
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان، 980 افغانی
هفت کیلو ماش وطنی، 420 افغانی
هفت کیلو نخود خام وطنی، 630 افغانی .باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا