(DR)اخبار(DR)اقتصاد(DR)جامعه

بهای مواد اولیه و سوخت در بازار های کابل


کابل، 28 سنبله، باختر
به اساس معلومات شاروالی کابل به آژانس باختر؛ امروز در کابل، بهای یک کیلو گاز مایع (58) افغانی، یک لیتر تیل دیزل (76) افغانی و یک لیتر پترول (80) افغانی مشخص شده است.
همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز از این قراراست: یک بوری آرد گندم قزاقی (50 ) کیلویی، 1680 افغانی
یک پیپ روغن ( 16 ) لیتره، 1450 افغانی
یک بوری برنج باریک اعلی (25) کیلویی، 2700 افغانی
هفت کیلو برنج شوله یی وطنی، 390 افغانی
هفت کیلو بوره، 490 افغانی
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان، 950 افغانی
هفت کیلو ماش وطنی، 400 افغانی
هفت کیلو نخود خام وطنی، 620 افغانی .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا