اخبارجامعه

بهای مواد اولیه و سوخت در بازار های کابل

کابل /  16عقرب /  باختر

به اساس معلومات اتحادیۀ تانک های تیل وگازمایع کابل به آژانس باختر؛ امروزدرنواحی مختلف کابل، بهای یک کیلوگازمایع 82 افغانی، یک لیترتیل پترول 76 افغان و یک لیترتیل دیزل 70 افغانی مشخص شده است.

همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل ازاین قراراست:

یک بوری برنج باریک اعلی 25 کیلویی 2100 افغانی

هفت کیلو برنج شوله یی 300 افغانی

هفت کیلو بوره 400 افغانی

هفت کیلو ماش وطنی 500 افغانی

یک پیپ روغن 16 لیتره 2500 افغانی

یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی 2100 افغانی

هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 750 افغانی

هفت کیلو نخود خام وطنی 670 افغانی.

باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا