(DR)اخبار(DR)جامعه(DR)صحت

بهره برداری دو دستگاه تشخیص بیماری توبرکلوزدرهرات

هرات 17 اسد باختر

دو دستگاه برای تشخیص بیماری توبرکلوز مهاجرین و رد مرزی ها از کشور ایران، در ولسوالی مرزی اسلام قلعه هرات نصب شد.

نهاد کمک رسان گلوبل فند، یک صدو شصت هزار دالررا صرف تهیه ی این دستگاه کرده است.

داکتر خان محمد منگل مسول پروگرام ملی توبرکلوز در کشور می گوید که این دستگاه قدرت تشخیص بالا در ظرف ۲ ثانیه را داشته و افراد مبتلا به توبرکلوز تشخیص و در مناطق اصلی شان تداوی خواهند شد.

همزمان با این یک دستگاه دیگر تشخیص توبرکلوز در کلنیک صحی اسلام قلعه  افتتاح شد.

 داکتر  منگل مسول پروگرام ملی توبرکلوز در کشور در جریان افتتاح این دستگاه می گوید که سال گذشته ۵۲ هزار تن به بیماری توبرکلوز در کشور تشخیص، ثبت  و تحت تداوی قرار گرفته اند.

وی می گوید با استفاده از این دستگاه ها سهولت در تشخیص توبرکلوز فراهم شده است.

از سوی هم داکتر عبدالرحمن احمدی مسول پروگرام توبرکلوز هرات می گوید که سال گذشته  ۲۸۰۰ تن بیمار توبرکلوز در هرات، ثبت و تحت  تداوی قرار گرفته است.

داکتر احمدی مسئول پروگرام توبرکلوز هرات می گوید که تشخیص و تداوی مریضان مبتلا به توبرکلوز رایگان است و مدت ۶ ماه تا یکسال را در بر می گیرد.یوسفی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا