اخباراقتصاد

بهره برداری یک کانال آبیاری و یک جاده در هرات

شهرهرات، 17 اسد، باختر
کارساخت وبازسازی یک کانال آبیاری ویک جاده در هرات تکمیل و به بهره گیری سپرده شد.
کانال حاجی عباس در شهرهرات چهارصدوده متر درازا دارد وآب سرچشمه یی را به کشتزار ها میرساند.
ازسوی دیگرجاده ی یاد شده هشت صدو هفتاد متر درازا دارد وچندین روستا را به جاده ی عمومی وبازار وصل می کند.
یک مسوول شاروالی هرات، نهاد پیش برنده ی این پروژه ها، به آژانس باخترگفت که اداره ی انکشافی سازمان ملل یک صدو سی وشش هزار دالر امریکایی برای تطبیق این دو پروژه ی توسعه یی هزینه کرد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا