اخباراقتصاد

بهره گیری از دوازده پروژه ی رشد زراعت درلغمان

شهرمهترلام 10 اسد باختر

دوازده پروژه ی توسعه یی زراعت در لغمان به بهره گیری سپرده شد.

این پروژه ها شامل ، ساخت وبازسازی سربند ها وکانال ها، ذخیره گاه های آب و دیوار های استنادی درولسوالی های الیشنگ والینگار است.

سازمان خوراکه وزراعت جهان برای تطبیق این پروژه ها، یک صدو هفتاد ودو هزار دالر امریکایی هزینه کرده است.

مولوی محمد ولی محسن رییس زراعت، آبیاری ومالداری لغمان به آژانس باخترگفت که با بهره گیری این پروژه ها آب مورد نیازصدها جریب کشتزار تامین شد و همچنان ده ها خانه وصدها جریب کشتزار دهقانان ازخطرات سیلاب های احتمالی درامن شد.

برای تطبیق این پروژه ها، بیش ازیک هزاروپنج صد جوان بیکار دربدل معاش ماهوارنه هزار افغانی صاحب کار شدند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا