فرهنگ

به آرشیف ملی کمک شد

کابل باختر16 حوت به مناسبت روز حفاظت از میراث های فرهنگی کشور، امروز محفلی به خاطر تقدیر از حامیان و دوستداران میراث های فرهنگی ، برگزارشد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر: درمحفل که به این مناسبت به اشتراک شماری ازمسولان دولتی ، روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ ، شخصیت های علمی و فرهنگی کشور برگزار شده بود، معصومه نظری رییس آرشیف ملی صحبت کرده گفت که هدف از برگزاری این محفل تقدیراز حامیان و دوستداران میراث های فرهنگی کشوراست که درطول سال ها با آرشیف ملی همکاربوده اند و آنچه ازگذشته گان برای شان به میراث مانده بود، آنرا به خاطر حفاظت بهتر به این نهاد تسلیم کرده اند. وی همچنان ازمقامات و ارگان های دولتی و مردم که صد ها اثرخطی و اسناد تاریخی را به آرشیف ملی به خاطرنگهداری اهدا کرده اند، به قدردانی یاد کرد. سپس در این محفل پیام بانوی اول کشور توسط زهره یوسف مشاور مطبوعاتی وی قرائت گردید که در قسمت از آن امده است: احیای مجدد اثار و اماکن تاریخی و باستانی به غنای فرهنگی یک ملت می افزاید، بیائید منحیث یک افغان مسوول، در نگهداری، پخش و بیداری اذهان عامه در مورد اثار باستانی، موزیم های کشور کار های مهم فرهنگی را انجام بدهیم. بانوی اول کشور توسط نماینده خویش سه قطعه عکس تاریخی را به آرشیف ملی سپرد،همچنان خانواده شادروان محمد اسماعیل اکبر دست نوشته های وی را به خاطر حفظ و نگهداری به آرشیف ملی سپردند. نماینده دفتر آیت الله سیستانی در کابل دو جلد اثر چاپی نفیس و عدۀ دیگری از حامیان میراث های فرهنگی، شماری از عکس های تاریخی، پنج جلد کتاب خطی را به این نهاد هدیه دادند. همینگونه پوهنوال محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنروزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه حمایت و غنامندی آرشیف ملی معلومات داده گفت که حمایت کننده گان آرشیف به سه دسته تقسیم میشوند، یکی کسانیکه آثارگرانبها ازگذشته گان شان به میراث گرفته اند وعلاقمند حفظ آن به حیث یک داشته ملی وفرهنگی درآرشیف ملی بوده و آن را به آرشیف ملی اهدا میکنند. همچنان شماری دیگرمحققان ، پژوهشگران و نویسنده گان میباشد که با استفاده ازاسناد آرشیف ملی، داشته های تاریخی و فرهنگی را ازطریق نوشته های شان انعکاس میدهند و به مردم میرسانند. وی اضافه کرده که دسته سوم حمایت کننده گان آرشیف ملی ، کارکنان آرشیف میباشند که پیوسته درحفظ و نگهداری اسناد و داشته های آرشیف تلاش پیگیر مینمایند. متعاقبآ اسد الله غضنفرمشاوررییس جمهوردرامورفرهنگی درکنار آن که ازتلاش های ارزشمند معصومه نظری رییس آرشیف ملی و کارمندان آن نهاد به قدردانی یاد کرد ، به عیب ها درتاریخ نویسی اشاره کرده گفت که همیشه تاریخ نویسان بیشتر تاریخ را سیاسی نوشته کرده اند و اکثرآ درباری بوده اند و زیرتسلط زورمندان نوشته اند و بیشتر به توصیف قوم و قبیله متعلق به خویش پرداخته اند. من شخصاٌ از معصومه نظری رییس آرشیف ملی که شب و روز زحمت می کشد و آرشیف ملی را طوریکه لازم است در معرض نمایش برای همشهریان قرار داده و در نگهداری و غنامندی آن کوشا است، از وی قدردانی می کنم. دراین محفل صدیقه بلخی عضو شورای ملی درکنار اهدای یک جلد قرآن عظیم الشان به آرشیف ملی که به گفته وی سه صد سال قدمت دارد و دست نویس میباشد، صحبت کرده گفت که آرشیف ملی خانه امن برای حفاظت آثارتاریخی است و مردم میتوانند درغنامندی آرشیف ملی ازطریق اهدای داشته های تاریخی شان سهیم شوند. همینگونه شماری دیگر ازسخنرانان نیز دررابطه به اهمیت آرشیف ملی بخاطر حفاظت و نگهداری آثارتاریخی صحبت کردند و تاکید نمودند که آرشیف ملی نمادی از استحکام ، امانت داری و پایداری است . به همین ترتیب برای حامیان و دوستدارن آرشیف ملی تقدیرنامه های وزارت اطلاعات وفرهنگ اعطا گردید. دراخیراین محفل نمایشگاه آثارخطی و اسناد تاریخی اهدا شده به آرشیف ملی ، افتتاح گردیدو اشتراک کننده گان محفل ازآن دیدن نمودند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا