اخبارآموزش

به شاگردان مکاتب درلوگر مواد درسی کمک شد

 پل علم/29 میزان / باختر

یونیسف به همکاری ریاست معارف لوگر برای هزاران دانش آموز دورۀ ابتدایی مکتب های لوگر مواد درسی مساعدت کرد.

شاه پورعرب سخنگوی ریاست معارف لوگر به آژانس باخترگفت که برای شاگردان دورۀ ابتدایی دوصدوهفتادوچهار مکتب دختران وپسران لوگر موسسۀ یونیسف مواد درسی توزیع کرد.

عرب افزود که این کمک ها شامل کتابچه، قلم، تخته ، بیک وکتاب است.

مولوی جنت گل عزیز رییس معارف لوگر با اظهارخرسندی ازموسسۀ یاد شده خواهان کمک های بیشتر برای شاگردان درآن ولایت شد.

این درحالی است که قبلاً هم یونیسف مواد درسی به شاگردان مکتب های لوگر کمک کرده است.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا