اخبارامنیتفرهنگ

به مشکلات و چالش های فرا راه رسانه ها و خبرنگاران در پروان رسیدگی می شود

چاریکار، 11جوزا، باختر
به منظور شناسایی مشکلات و چالش های فرا راه رسانه های پروان، کمیته یی متشکل از نمایندگان مقام ولایت، اطلاعات وفرهنگ، قومندانی امنیه و یک تن از خبرنگاران آزاد ایجاد شد وکمیته امروز از رادیو بوستان سبز و رادیو دنیای نوین باز دید به عمل آوردند و مشکلات آنان را شنیدند.
رحمت الله رحیمی یک مسئول ریاست اطلاعات وفرهنگ پروان هدف ازایجاداین کمیته را بررسی مشکلات و چالشهای فرا راه خبرنگاران و تحلیل وضعیت کاری رسانه ها عنوان کرد و از همکاری و حمایت ادارۀ محلی و نهاد های ذیربط به آنان اطمینان داد.
به گفتۀ وی آنان تعهد سپردند که یافته های تحلیل و ارزیابی شان را اول به کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها و از آن طریق به مرکز نیز شریک می کنند.
درهمین حال سید رسول هوفیانی رئیس نشرات رادیو بوستان سبز ومبارز محمدی مسوول نشرات رادیو دنیای نوین از ایجاد کمیته و توجۀ حکومت به رسانه ها ابراز قدردانی کردند و گفتند: تاکنون رسانه ها به هیچ چالش امنیتی روبرو نشده اند، اما وضعیت نا مناسب اقتصادی، مشکلات در پرداخت مقروضیت برق و کرایه دفاتر را از کلان ترین مشکلات فرا راه اصحاب رسانه ها در پروان عنوان کردند و بر رسیدگی به آن تاکید کردند.
قابل ذکر است که کمیتۀ تحلیل وضعیت رسانه ها به تاسی از فیصله کمیتۀ مشترک حکومت ورسانه ها ایجادشده است و در راستای شناسایی مشکلات، حمایت از خبرنگاران و زمینه سازی برای آغاز به نشرات رسانه های متوقف شده فعالیت می کند.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا