آموزش

به منظور پیگیری حکم ریاست جمهوری در رابطه به خرید (شفاخانه اکامیت) که در ساحه ملکیت پوهنتون طبی اعمار شده است امروز نشستي میان مسوولین مربوط در وزارت انكشاف شهري برگزار شد.

 

به منظور پیگیری حکم ریاست جمهوری در رابطه به خرید (شفاخانه اکامیت) که در ساحه ملکیت پوهنتون طبی اعمار شده است امروز نشستي میان مسوولین مربوط در وزارت انكشاف شهري برگزار شد.

به گزارش آژانس باختر، در این نشست داکتر حسن عبدالهی وزیر انکشاف شهری، داکتر عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی و شمار دیگر از مسوولان مربوط صورت گرفت پیرامون پیگیری حکم شماره (2563) ریاست جمهوری که بتاریخ 26 سرطان سالجاری صادر شده بحث صورت گرفت.

در سال 1384 میان وزارت  تحصیلات عالی و شفاخانه اکامیت قرار داد به امضا رسید که به موجب آن شفاخانه متذکره در مساحت دو هزار متر مربع زمین

 ملکیت پوهنتون طبی ساختمان های را غرض پیشبرد کارهای علمی و ارتقای ظرفیت استادان دانشگاه طبی احداث نمود اما مسوول شفاخانه اکامیت مطابق به قرار داد عمل نکرده است با در نظرداشت چنین وضعیت ریاست جمهوری حکم کرده است تا یک هیئت مختلط تشکیل و قیمت شفاخانه اکامیت را تثبیت و به خرید آن اقدام شود.

در نشست امروز فیصله شد تا چگونگی موضوع در جلسه بعدی در حضور داشت نماینده شفاخانه اکامیت دنبال شود. 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا