اخبارجامعه

به وضعیت خانواده های بی جا شده در پنجشیر رسیده گی میشود

بازارک، 28ثور، باختر
مسئولان ادارۀ امورمهاجرین وعودت کننده گان پنجشیر دیروز طی نشستی با نماینده گان موسسات خارجی(CHA, WSTA, OCHA, DACAAR, IOm, Drc) گفت که به وضعیت سه صد خانوادۀ بیجا شده داخلی که در پنجشیر مسکن گزین شده اند رسیده گی میشود.
مولانا محمد عزیز محمدی آمر امور مهاجرین وعودت کننده گان پنجشیر به آژانس باخترگفت که برنامه سروی به اشتراک هیئات موسسات خارجی درهماهنگی با اداره امور مهاجرین به خاطر تثبیت دقیق وشناسایی این خانواده های مهاجر درپنجشیرآغاز میشود.
وی گفت درنظراست که ازطریق این موسسات کمک رسان به این خانواده های مهاجرکمک صورت بگیرد.
اکرم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا