جامعه

به پا خیزی مردم درکاپیسا برعلیه طالبان

محمود راقی 24 ثورباختر
صدها شهروند ولایت کاپیسا برعلیه طالبان مسلح به پا ایستادن و با افراد این گروه درگیر شدند.
دراین درگیری ها که از بامداد روز گذشته تا شب در چند ساحۀ کاپیسا ادامه یافت ، چهارطالب مسلح کشته شدند و شمار زیادی از آنان زخم برداشتند.
قیام کننده ها همچنان چندین قریه را از وجود طالبان مسلح درکاپیسا پاکسازی کردند و به نیروهای امنیتی سپردند.
این قیام زیر رهبری آخند زاده یکی از بزرگان محل در کاپیسا آغاز شد و در حال حاضر در حال گسترده شدن در سرتاسر این ولایت است.
یک مقام پولیس ولایت کاپیسا به آژانس باخترگفت که قیام کننده ها همچنان در بخش هایی از کاپیسا به دنبال طالبان اند.
یکی از قیام کننده ها به خبرنگار محلی ما گفته است تا زمانی که یک طالب هم در کاپیسا باقی بماند آنان به پیکار شان ادامه خواهند داد.
او گفت" طالبان دست به هر ویرانگری از آدرس دین می زنند درحالیکه دین ما دین همزیستی و صلح است . موجودیت طالبان دربخش هایی از کاپیسا باعث شده تا این ولایت از پیشرفت عالی بازبماند."

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا