اخبارامنیت

بیست وشش طالب مسلح درننگرهارکشته شدند

جلال آباد/ ۲۸ سرطان/ باختر

بیست وشش طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها درننگرهارکشته شدند وشمار دیگر شان زخم برداشتند.

این طالبان دریک شبانه روز اخیردرولسوالی های شیرزاد، دوربابا وخوگیانی آماج قرارگرفتند.

دگروال پردیس صافی قومندان لوای اول سرحدی که رهبری بخشی ازپیکار با طالبان درننگرهار را پیش می برد به آژانس باخترگفت که طالبان درننگرهار سرکوب شده اند و تحرکات گذشتۀ شان را ازدست داده اند.

با این حال منابع امنیتی تایید می کنند که دریک شبانه روز اخیر درننگرهاربیست وشش طالب مسلح کشته شدند وشمار دیگر شان زخم برداشتند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا